Styrelsen

Värmlandskretsens styrelse 2022 fram till årsmötet 2023

Ordförande:
Karin Björklund, 070-554 57 29, karinsippa@gmail.com

Vice ordförande:
Thomas Schultze, 070-236 37 79, thomas.schultze@telia.com

Sekreterare:
Helena Kernell 054-56 01 09, kernell1966@gmail.com

Kassör:
Maud Fredriksson, 070-393 93 88, maudfredriksson@telia.com

Ledamöter:
Sune Wendelsson, 0721-68 38 12, sune.wendelsson@gmail.com

Ann-Britt Höglund, 070-676 88 53, annbritt.hoglund@gmail.com

Filip Falk, 076-619 18 90, filip_falk@hotmail.com

Suppleanter:
Anki Falk, 070-626 28 64, ankifalk@live.se

Siri Kristiansen +47 47 36 03 09, siri@tellitsolutions.no

Övrigt vid sidan om styrelsen

Valberedning:
Kicki Swenson, 070-290 19 79, kickis5@hotmail.com

Brian Unis, 076-118 26 73, brian.unis@telia.com

Revisorer:
Lennart Bjuremo, 070-588 62 74, lennart.bjuremo@gmail.com

Anita Olzon, 070-447 22 90, anita.olzon@gmail.com

Webmaster:
Filip Falk 0766-191 890 filip_falk@hotmail.com

Ansvarig för biblioteket:
Ann-Britt Höglund 070-676 88 53, 054-86 62 66 annbritt.hoglund@gmail.com

Medlemsansvarig:
Sune Wendelsson, 0721-68 38 12, sune.wendelsson@gmail.com

Kontaktpersoner
Maud Fredriksson, 070-393 93 88, maudfredriksson@telia.com

Karin Björklund, 070-554 57 29, karinsippa@gmail.com

Hedersmedlemmar

Elvi Jonsson 0706-532 105

Leif Persson 0553 10433

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close