Styrelsen

Värmlandskretsens styrelse 2019 fram till årsmötet 2020

styrelsen 2019
Styrelsen 2019

Ordförande:
Karin Björklund, 070-554 57 29, karinsippa@gmail.com

Vice ordförande:
Thomas Schultze, 070-236 37 79, thomas.schultze@telia.com

Sekreterare:
Anna-Karin Rickardsson, 070-233 84 96, akr.skoghall@gmail.com

Kassör:
Maud Fredriksson, 070-393 93 88, maudfredriksson@telia.com

Ledamöter:
Sune Wendelsson, 0721-68 38 12, sune.wendelsson@gmail.com

Ann-Britt Höglund, 070-676 88 53, annbritt.hoglund@gmail.com

Filip Falk, 076-619 18 90, filip_falk@hotmail.com

Suppleanter:
Anki Falk, 070-626 28 64, ankifalk@live.se

Erling Larsson, 070-355 84 15, tdala64@gmail.com

Övrigt vid sidan om styrelsen

Valberedning:
Kicki Swenson, 070-290 19 79, kickis5@hotmail.com

Lisbet Olsson, 072-737 68 55, lisbet_olsson@hotmail.com

Brian Unis, 076-118 26 73, brian.unis@bredband.net

Revisorer:
Lennart Bjuremo, 070-588 62 74, lennart.bjuremo@gmail.com

Anita Olzon, 070-447 22 90, anita.olzon@gmail.com

Webmaster:
Filip Falk 0766-191 890 filip_falk@hotmail.com

Ansvarig för biblioteket:
Ann-Britt Höglund 070-676 88 53, 054-86 62 66 annbritt.hoglund@gmail.com

Kontaktpersoner
Maud Fredriksson, 070-393 93 88, maudfredriksson@telia.com

Karin Björklund, 070-554 57 29, karinsippa@gmail.com

Hedersmedlemmar
Anders Blomqvist 054-52 50 36

Elvi Jonsson 0706-532 105 och

Ingvar Pettersson 054-56 07 82

 

 

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close