Årsmötet 2021

1. Årsmöte 2021

Vi i styrelsen har diskuterat årsmötet och hur vi ska kunna genomföra det på bästa sätt. Med tanke på de restriktioner som enligt folkhälsomyndigheten nu gäller finns ingen möjlighet att ha ett möte där vi personligen närvarar. Detta eftersom vi ska ha så lite kontakt som möjligt, och om vi träffas utanför det egna hushållet inte får vara fler än fyra eller åtta personer beroende på situation, vilket innebär att inte ens alla i styrelsen kan närvara, och än mindre ännu fler.

De möjligheter som återstår är via nätet eller via mejl/brev. Alla medlemmar har inte möjlighet att koppla upp sig på nätet, och många, som skulle kunna, tycker det är svårt. För att alla som vill delta ska kunna göra det så smidigt som möjligt har vi därför valt det senare alternativet. 

Senast tisdagen 9 mars kommer vi i styrelsen att skicka årsmöteskallelsen till er. Med denna kallelse kommer ni också att få ett fullständigt årsmötesprotokoll med dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, budget 2021 samt revisionsberättelse. Vi kommer att skicka handlingarna via mejl till er som har det, och med post till er som saknar mejladress. 

Med handlingarna kommer det också att finnas en enkät med några korta frågor enligt vår sedvanliga årsmötesrutin som vi gärna ser att ni besvarar. Ni som har mejl kommer att kunna mejla den besvarade enkäten tillbaka till mig (undertecknad). Ni andra kommer att få ett adresserat och frankerat kuvert som ni kan använda. Om ni har frågor, funderingar eller åsikter som inte finns med på enkäten är de förstås också välkomna. Om så är fallet kommer ni att kunna mejla, skriva brev eller ringa till någon av oss i styrelsen. 

Vi vill gärna ha in enkäterna och era övriga synpunkter så snart som möjligt så skicka gärna med ”vändande post”. Behöver ni fundera eller av annan anledning avvakta är sista dagen ni kan höra av er lördagen 17 april. För er som skriver brev gäller att de ska vara oss tillhanda senast detta datum vilket i praktiken innebär fredagen 16 april.Åsikter som inkommer efter denna tid, vilken från det att ni fått handlingarna är drygt en månad lång, kommer inte att beaktas. 

Vi hoppas att så många som möjligt svarar, men om ni missar eller väljer att avstå, eller om era svar kommer in för sent så kommer era röster att räknas som bifall. 

Även om inget årsmöte kommer att hållas så blir lördag 17 april årsmötesdatum. Söndag 18 april kommer styrelsen att ha sitt konstituerande styrelsemötet, via nätet.

Förfaringssättet är godkänt av riksstyrelsen. Om du vill läsa vad vår ordförande Madelene Almér skriver angående årsmöten i pandemitider så finns hennes brev i bilaga 7. Madeleine. 

Normalt ska kretsarna lämna in sina årsmöteshandlingar till riksstyrelsen senast 1 april, men i år är det okej att göra som vi och lämna in senare. 

Vi har kontrollerat med banken och vi kommer att ha tillgång till vårt bankkonto även om vi senarelägger årsmötet

Enligt valberedningen vill de i styrelsen, såväl ordinarie ledamöter som suppleanter, som ska väljas om sitta kvar. Också vår revisor, revisorssuppleant och valberedningen har valt att fortsätta ännu ett år. Därmed förblir vi desamma även efter årsmötet, om ni ger oss ert fortsatta förtroende. 

I mars, tillsammans med kallelsen och årsmötesprotokollet kommer ni att få fullständig information om vilka som ska väljas om och allt annat ni behöver veta. 

Har ni ytterligare frågor och funderingar kring årsmötet är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen. Våra kontaktuppgifter finns i bilaga 6. Styrelsen och hemsidan.

Med vänliga hälsningar

Värmlandskretsens styrelse

Genom

Anna-Karin Rickardsson

sekreterare

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close